22 06.12

Konsultacje

Adam Lewandowski

Ocenione 3.0 przez 26 osób

  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Podczas najbliższych obrad Rady Miejskiej analizowany będzie projekt uchwały w sprawie włączenia części terenów sołectw Psarskie, Zbrudzewo, Kawcze, Mechlina, Łęgu i Sosnowcu w granice miasta oraz zmiany granic w/w sołectw. Szybka urbanizacja powoduje, że nadszedł czas uporządkowania granic tych sołectw oraz granic miasta. Procedura przewiduje przeprowadzenie konsultacji społecznych podczas których mieszkańcy wypowiedzą się w w/w sprawie. Termin konsultacji zostanie ogłoszony po przyjęciu przez Radę Miejską projektu uchwały w tej sprawie. Obszerny materiał dotyczący mechanizmu konsultacji pojawi się na początku lipca br. - w prasie, na stronie www.srem.pl oraz specjalnie wydrukowanych materiałach. Planuje się między innymi włączenie w granice miasta Psarskiego oraz nowych terenów w Zbrudzewie wzdłuż II części obwodnicy w kierunku Poznania. Uporządkowanie granic sołectw Kawcze, Łęg, Sosonowiec oraz Mechlin. 

blog comments powered by Disqus