13 05.11

Kongres Regionów

Adam Lewandowski

Ocenione 1.4 przez 9 osób

  • Currently 1,444444/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

który miał mejsce w Świdnicy był miejcem forum wymiany myśli na temat relacji Państwo-Samorząd Terytorialny. Dziesiątki paneli dyskusyjnych dotyczących finansów samorządów, problemów wynikających z poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania inwestycji, bubli prawnych, które narzucają samorządom ciągle nowe zadania bez wsparcia finansowego, czy analiza najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych, które czekają na samorządy w najbliższych latach. Zwieńczeniem spotkań było podpisanie tzw. Karty Świdnickiej, której zapisy jasno precyzują oczekiwania gmin, miast i powiatów w sprawie funkcjonowania samorządów lokalnych. Główne oczekiwania co do zasad współpracy to: zasada decentralizacji, samostanowienia, solidarności i partycypacji ( samorządy otrzymają prawo współdecydowania o przyszłości naszego kraju.          

 

blog comments powered by Disqus