26 03.12

Handel alkoholem

Adam Lewandowski

Ocenione 3.1 przez 12 osób

  • Currently 3,083333/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

jest regulowany przepisami stosownej ustawy oraz prawem miejscowym. Jest określona liczba punktów sprzedaży detalicznej oraz gastronomicznej. O ile zawsze pozostają wolne punkty handlu gastronomicznego, o tyle ilość punktów handlu detalicznego jest szybko konsumowana. Przepisy również regulują ile metrów od instytucji oświatowych, kościelnych mogą być te punkty lokalizowane. No i oczywiście: jak punkt ma być zorganizowany. Generalnie ustawa, jak i przepisy miejscowe zabraniają spożywania napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, jak i publicznego spożywania alkoholu. Wyjątek stanowi tzw. ogródek służący do spożywania napojów - by taki ogródek zorganizować należy spełnić określone warunki - bezpieczeństwo, wygląd zewnętrzny, itp. Porządki wiosenne są w toku, ogłoszone zostały przetargi na utrzymanie parków, ukwiecenie miasta, itp. 

Przebudowa ulicy Nadrzeżnej, budowa promenady wzdłuż tej ulicy rozpocznie się jeszcze w kwietniu i będzie trwała do końca listopada br. Planujemy między innymi wycinkę drzew i krzewów, porządkowanie samego nabrzeża, budowę linii oświetleniowej. Naprawa dróg asfaltowych realizowana jest systematycznie, a jeszcze szybciej nastąpi po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne: modernizacja dróg asfaltowych.   

blog comments powered by Disqus

Komentarze