14 11.13

Projekt budżetu gminy Śrem

Adam Lewandowski

Ocenione 2.6 przez 5 osób

 • Currently 2,6/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

na 2014 rok zostanie jutro złożony do Rady Miejskiej w Śremie, jak również do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Łączne dochody planuje się na poziomie blisko 108 mln złotych, a wydatki niewiele ponad 107,5 mln złotych. W szczegółach będziemy informować o poszczególnych finansowanych zadaniach, inwestycjach, czy udziałach finansowych. Inwestycje realizowane przez gminę i gminne agendy - w przyszłym roku - to ponad 17 mln złotych, z czego blisko 5 mln złotych na kanalizację, ponad 2,5 mln na budownictwo komunalne oraz około 2 mln złotych na przebudowę targowiska. Reszta kwoty to przebudowa i modernizacja dróg, termomodernizacje budynków oraz infrastrukturę komunalną.    

24 10.13

Duża szansa na place zabaw

Adam Lewandowski

Ocenione 3.1 przez 7 osób

 • Currently 3,142857/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Podczas prac nad projektem budżetu gminy na 2014 rok bardzo poważnie rozważamy budowę 3 nowych placów zabawa w ramach rządowego projektu Radosna Szkoła. Dotyczy to terenów 3 szkół podstawowych na terenie miasta: SP 1, SP 4, SP 6. Na stronach radosnej szkoły można obejrzeć jak takie place wyglądają. Są wielofunkcyjne, bezpieczne, atrakcyjne dla dzieci. Lokalizacja placów zabaw: boiska szkolne, a co ważne urządzenia będą dostępne również po godzinach funkcjonowania szkół. Mam nadzieję, ze w terminach późniejszych nastąpi realizacja tego projektu w innych częściach gminy.        

09 10.13

Debata nad bezpieczeństwem

Adam Lewandowski

Ocenione 2.6 przez 7 osób

 • Currently 2,571428/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

regionu śremskiego. W dniu wczorajszym w Zespole Szkół Politechnicznych miała miejsce debata zorganizowana przez Wojewodę Wielkopolskiego Piotra Florka, jak i Komendanta Wojewódzkiego Policji, w sprawie bezpieczeństwa publicznego naszego Powiatu, Śremu. W debacie uczestniczyli uczniowie szkół średnich, mieszkańcy - w różnym wieku - którzy zwracali uwagę na problemy wandalizmu, rozbojów, sprawy drogowe, czystości. Mówiono o konkretnych rozwiązaniach: wprowadzaniu na osiedlach rozwiązań dróg wewnętrznych, właściwego oznakowania ścieżek rowerowych, egzekwowania czystości po psach, itp. Mówiono o rozwiązaniach dotyczących telefonu alarmowego 112, czy potrzeby funkcjonowania policji na rzekach i innych akwenach wodnych. Wskazywano na potrzeby nowych rozwiązań w zakresie zwalczania wandalizmu, szczególnie wśród młodych mieszkańców Śremu. Czy jeszcze Państwo widzicie potrzebę wskazania na inne sprawy, problemy związane z bezpieczeństwem ?    

 

 

30 09.13

Jak uatrakcyjnić miejsca rekreacji w Śremie

Adam Lewandowski

Ocenione 2.9 przez 15 osób

 • Currently 2,933333/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Zastanawiamy się, czy w naszym mieście, w naszej gminie jest wystarczająca ilość placów zabaw. I tych dla dzieci, i tych dla dorosłych. Dla dzieci - przynajmniej w ostatnich latach - pojawiło się sporo, a jeszcze w projekcie budżetu na 2014 rok zaplanujemy środki finansowe na tzw. Wesołą Szkołę - duże place zabaw, które mają wspierać edukację dzieci 6 letnich, które pójdą z przyszłym roku do szkół podstawowych. W proporcjach 50%/50% można uzyskać z budżetu Skarbu Państwa spore pieniądze. W przyszłym roku  - w przypadku gdy uzyskamy dofinansowanie - takie place powstaną na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 4, Nr 6. Z możliwości placu będą mogły korzystać wszystkie dzieci zamieszkałe w obrębie w/w szkół. Projektujemy również postawienie dużego placu zabaw na terenie Przedszkola Nr 2 Słonecznej Gromadzie. Jeżeli macie Państwo uwagi do w/w planów to proszę o uwagi. Również w niektórych planach finansowych Sołectwa pojawiły się środki finansowe na powstanie, uzupełnienie lub naprawę placów zabaw.     

23 09.13

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Adam Lewandowski

Ocenione 2.8 przez 5 osób

 • Currently 2,8/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

to już w gminie Śrem rzeczywistość. W czwartek Rada Miejska w Śremie uchwaliła zasady funkcjonowania Programu "Rodzina 3 + ". Zasada pierwsza: to nie ma nic wspólnego z działaniami socjalnymi, program jest skierowany dla wszystkich rodzin spełniających kryteria zawarte w uchwale. Trójka dzieci w wieku do 18 lat, chyba , że dziecko uczy się - wówczas do 24 roku życia. Podstawowe ulgi są zawarte już w uchwale: komunikacja miejska, usługi kulturalne, a już od najbliższego tygodnia do rodzin spełniających w/w warunki skierujemy pismo określające zasady, jak i propozycje programowe. Również do wszystkich przedsiębiorców chcących przystąpić do partnerstwa programowego zostanie skierowane odpowiednie pismo. Liczymy na wsparcie ze strony przedsiębiorców realizujących wszelkie usługi ( fryzjer, itp. ), jak również handlowców. Każ procentowa ulga w zakupach - to wsparcie dla wielodzietnej rodziny. Wszelkich informacji udziela Pion Edukacji i Usług Społecznych - 61 2847143, 61 2847142.