30 09.13

Jak uatrakcyjnić miejsca rekreacji w Śremie

Adam Lewandowski

Ocenione 2.9 przez 15 osób

 • Currently 2,933333/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Zastanawiamy się, czy w naszym mieście, w naszej gminie jest wystarczająca ilość placów zabaw. I tych dla dzieci, i tych dla dorosłych. Dla dzieci - przynajmniej w ostatnich latach - pojawiło się sporo, a jeszcze w projekcie budżetu na 2014 rok zaplanujemy środki finansowe na tzw. Wesołą Szkołę - duże place zabaw, które mają wspierać edukację dzieci 6 letnich, które pójdą z przyszłym roku do szkół podstawowych. W proporcjach 50%/50% można uzyskać z budżetu Skarbu Państwa spore pieniądze. W przyszłym roku  - w przypadku gdy uzyskamy dofinansowanie - takie place powstaną na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 4, Nr 6. Z możliwości placu będą mogły korzystać wszystkie dzieci zamieszkałe w obrębie w/w szkół. Projektujemy również postawienie dużego placu zabaw na terenie Przedszkola Nr 2 Słonecznej Gromadzie. Jeżeli macie Państwo uwagi do w/w planów to proszę o uwagi. Również w niektórych planach finansowych Sołectwa pojawiły się środki finansowe na powstanie, uzupełnienie lub naprawę placów zabaw.     

23 09.13

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Adam Lewandowski

Ocenione 2.8 przez 5 osób

 • Currently 2,8/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

to już w gminie Śrem rzeczywistość. W czwartek Rada Miejska w Śremie uchwaliła zasady funkcjonowania Programu "Rodzina 3 + ". Zasada pierwsza: to nie ma nic wspólnego z działaniami socjalnymi, program jest skierowany dla wszystkich rodzin spełniających kryteria zawarte w uchwale. Trójka dzieci w wieku do 18 lat, chyba , że dziecko uczy się - wówczas do 24 roku życia. Podstawowe ulgi są zawarte już w uchwale: komunikacja miejska, usługi kulturalne, a już od najbliższego tygodnia do rodzin spełniających w/w warunki skierujemy pismo określające zasady, jak i propozycje programowe. Również do wszystkich przedsiębiorców chcących przystąpić do partnerstwa programowego zostanie skierowane odpowiednie pismo. Liczymy na wsparcie ze strony przedsiębiorców realizujących wszelkie usługi ( fryzjer, itp. ), jak również handlowców. Każ procentowa ulga w zakupach - to wsparcie dla wielodzietnej rodziny. Wszelkich informacji udziela Pion Edukacji i Usług Społecznych - 61 2847143, 61 2847142.  

16 09.13

Dodatkowe zajęcia w przedszkolach

Adam Lewandowski

Ocenione 2.7 przez 10 osób

 • Currently 2,7/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

to temat, który spędza sen z powiek nie tylko rodziców, ale również gminie, która jest organizatorem dla przedszkoli. Rodzice dbają o edukację własnych dzieci, również o to jak wyglądają zajęcia w przedszkolach, do których ich pociechy uczęszczają. Jest zapis ustawowy mówiący  tym, że rodzice mają ponieść koszty w wysokości 1 złotych za każdą dodatkową  godzinę. Do tego jeszcze w ramach tej opłaty będą realizowane dodatkowe zajęcia: rytmika, kółka zainteresowań, język angielski, itp. I tak będzie również w przedszkolach, które prowadzi gmina Śrem. Przypomnę, że to przedszkole Nr 2 Słoneczna Gromada, Przedszkole Nr 3 Jarzębinka, Przedszkole Nr 5 Mali Przyrodnicy, Przedszkole Nr 7 Janka Wędrowniczka. Dołożymy wszelkich starań, aby jakość tych zajęć była jak najwyższa. Jeżeli macie Państwo uwagi co do wdrożenia nowych zapisów ustawy to bardzo proszę o ich przekazywanie.   

04 09.13

XXIII Forum Ekonomiczne w Krynicy

Adam Lewandowski

Ocenione 1.7 przez 12 osób

 • Currently 1,666666/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
egacja samorządowa Urzędu Miejskiego w Śremie w dniach 3-5 września 2013 uczestniczy w obradach Forum Ekonomicznego w Krynicy. Podczas spotkania z Ministrem Rozwoju Regionalnego Elżbietą Bieńkowską rozmawiano o polityce spójności Unii Europejskiej po 2013 roku. Unia Europejska na realizację nowej polityki spójności na lata 2014-2020 przeznaczy 1/3 budżetu. Podczas panelu dyskusyjnego wskazano nowe oraz główne kierunki wsparcia w szczególności dotyczące innowacyjności, rozumianej jako nowe rozwiązania technologiczne, komunikacyjne oraz edukacyjne. W czasie panelu rozmawiano także o kwestiach kontroli wydawania środków unijnych. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski zdeklarował prowadzenie dialogu z samorządami lokalnymi w sprawie zamówień publicznych realizowanych podczas wydawania środków unijnych. Podczas rozmów o nowych programach unijnych poruszono także temat promowania regionów oraz subregionów.