28 01.13

Po zimowych feriach

Adam Lewandowski

Ocenione 1.4 przez 32 osób

 • Currently 1,437501/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

czas na podsumowanie. Sporo się działo. Czy mają Państwo uwagi dotyczące propozycji feryjnych ? Jak oferta powinna być uzupełniona, jak bardziej uatrakcyjniona ? Piszcie, wyciągniemy wnioski.  

21 01.13

Apel do mieszkańców

Adam Lewandowski

Ocenione 1.4 przez 39 osób

 • Currently 1,384616/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

naszej gminy. Bardzo proszę o wszelkie informacje o osobach nie mających miejsca zamieszkania, przebywających na klatkach schodowych, innych miejscach które nie gwarantują stabilnej, bezpiecznej temperatury. Proszę informować pod numerem straży miejskiej: 505151417, Urzędu Miejskiego 61 2847147 ( Biuro Obslugi Klienta ), Ośrodka Pomocy Społecznej 61 2836107. To ważne: bezpieczeństwo człowieka.

Istnieje możliwość gorących posiłków: codziennie w Cechu Rzemiosł Różnych: od 12.00 do 14.00.       

14 01.13

Aktywne ferie zimowe

Adam Lewandowski

Ocenione 1.5 przez 52 osób

 • Currently 1,48077/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Takie powinny być. Lodowisko, basen, turnieje piłkarskie, bowling, kino w wersji HD i 3D. to oferty dla młodych mieszkańców Śremu - np. lodowisko za 2,50 zł. Najlepiej w godzinach dopołudniowych: sporo atrakcji. Warto skorzystać. Dzisiaj frekwencja dosyć dobra, aczkolwiek głównie grupy zorganizowane spoza Śremu. Mobilizujmy nasze pociechy: dzieci i młodzież. Można również skorzystać z oferty Muzeum Śremskiego i Biblioteki ( również filie mają swoją ofertę: Niesłabin, Wyrzeka, Jeziorany, Pysząca, Błociszewo ). Zapraszamy.

09 01.13

Za pół roku śmieci po nowemu

Adam Lewandowski

Ocenione 1.4 przez 40 osób

 • Currently 1,375/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

 

W dniu 28 grudnia 2012 r. Rada Miejska w Śremie przyjęła pakiet tzw. „uchwał śmieciowych”. W ten sposób od 1 lipca 2013 r. obowiązki związane z odbiorem odpadów będą w kompetencji gminy. W ramach funkcjonowania nowego systemu dotychczasowe umowy zostaną zastąpione deklaracjami, które właściciel nieruchomości będzie składał w siedzibie gminy do 31 lipca 2013 r. Deklaracja będzie składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych (np. szkoły, firmy itd.) zobowiązani będą zawrzeć umowę na odbiór odpadów z firmą świadczącą usługi w tym zakresie. Na podstawie informacji zawartych w deklaracji zostanie ustalona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która zostanie obliczona jako iloczyn stawki opłaty oraz liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Stawka opłaty dla odpadów zbieranych w sposób selektywny wynosi 10,00 zł miesięcznie od mieszkańca, natomiast stawka opłaty dla odpadów zbieranych w sposób nieselektywny wynosi 15,00 zł. Opłata z tego tytułu będzie uiszczana przez właścicieli nieruchomości w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe.W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami będą odbierane następujące rodzaje odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:1) niesegregowane odpady komunalne, 2) odpady selektywnie zbierane:– tworzywa sztuczne, w tym butelki typu PET, opakowania po chemii gospodarczej oraz folie – szkło białe – szkło kolorowe – papier – odpady ulegające biodegradacji, w tym: odpady kuchenne, spożywcze i odpady zielone – meble i inne odpady wielkogabarytowe. Odbiór odpadów będzie prowadzić firma wyłoniona w drodze postępowania przetargowego.
 
Ważne by zwracać uwagę na 3 zasadnicze kwestie:
- zachować, poprawiać jakość realizacji odbioru odpadów komunalnych,
- skutecznie chronić naszą gminę przed dzikimi wysypiskami,
- skutecznie i ostatecznie wdrożyć znowelizowane zapisy ustawy.
 
Chciałbym również poinformować, że począwszy od miesiąca lutego br. będziemy prowadzić kampanię promocyjną, której celem będzie dostarczyć Państwu wszelkiej wiedzy na temat wdrażanych rozwiązań. Będą to publikacje w mediach, internecie, drukach dostarczanych do Państwa miejsc zamieszkania, billboardach, itp. 

 

04 01.13

Nowy 2013 rok

Adam Lewandowski

Ocenione 2.1 przez 14 osób

 • Currently 2,142857/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

rozpoczęty - jaki będzie, co przyniesie ? Wszyscy zadają takie pytania, aby właściwie go zaplanować, aby błąd planowania był jak najmniejszy. Styczeń bez śniegu, lodu - niesie zaskakującą aurę, która dla jednych jest dobra - daje oszczędności - chociażby z tytułu kosztów odśnieżania, z drugiej niezbyt - wegetacja roślin za szybka, itp. Zbliżają się ferie, a więc i oferta dla dzieci i młodzieży musi być przygotowana. Dzieci i młodzież będą mogły korzystać z seansów kinowych -uwaga bardzo korzystna oferta cenowa ( dopłata ze strony Gminy ). Zachęcam do oglądania seansów w wersjach cyfrowych. Również obiekt sportowy otwarty na dzieci i młodzież - przez cały dzień 50% promocja na wszlkie usługi. Taniec, domowe przedszkole - to usługi oferowane przez Śremski Ośrodek Kultury. Swoją bogatą ofertę przedstawią również Muzeum Śremskie i Biblioteka Publiczna. Wszystko zależy od aury - ale wszelkie znaki na niebie wskazują, że śniegu raczej nie uraczymy. Już wkrótce pełna oferta na stronie www.srem.pl